Squlane a jeho historie

12. 11. 2016

Squalane a jeho historie

Vědci potvrdili, že squalen (základní látka squalanu) existoval na Zemi už před 3,5 miliardami let, tedy na samém počátku vzniku života. Nejdříve jednoduché mikroby a později, v prekambrickém období, buněčné membrány organismů a plné squalenu. Jeho vysoký obsah byl zásadní pro přežití v nepříznivém prostředí s nedostatkem kyslíku. Literární prameny z doby starověké Číny a Japonska se zmiňují o univerzálním „všeléku“ v podobě oleje z jater hlubinných žraloků.

univerzální „všelék“ v podobě oleje z jater hlubinných žraloků

V novodobých dějinách byl squalen poprvé chemicky popsán japonským vědcem v roce 1906. Tato „zázračná“ látka ze žraločích jater byla v minulých desetiletích detekována také v rostlinách a nejnověji v lidském těle, kterému je vlastní. Nejvyšší podíl squalenu v buňkách má člověk kolem dvacátého roku věku a postupem dospělosti jeho hladina rapidně klesá. Tzv. druhou generaci squalenu poskytly olivy a zatím nejnovějším objevem je cukrová třtina, resp. raw cukrový džus. Oproti olivové verzi má prokazatelně vyšší kvalitu a čistotu a následné získávání kosmeticky stabilního squalanu vyžaduje méně procesů.

Vyzkoušejte Squalane:

Squalane Face Oil

Squalane Face Oil

Price: 25.49 €